Michael Helm  
Messechef  
6556 0285 / 2497 5025   
mh@occ.dk  
   ​
Trine Muff Hans Henrik Jacobsen
Projektleder Projektleder
6556 0286 / 3046 5016 6556 0168 / 2348 0567
trmu@occ.dk hhj@occ.dk
   
Louise Jørgensen Søren Therkelsen
Projektleder Projektleder
6556 0361 / 2384 2460 6556 0282/2883 8208
lojo@occ.dk soth@occ.dk
   
Jane Bang Møller Lene Kim Andersen
Projektkoordinator Administrativ koordinator
6556 0284 / 2124 1179 6556 0167 / 2934 5503
jbm@occ.dk  leka@occ.dk
   
Jessika Johansson Harboe  Susanne Tjørnehøj Jensen
Kundeservice Koordinator  Salgskonsulent
6556 0289 / 3046 1858  6556 0287 / 2937 4549
jjha@occ.dk  stj@occ.dk

Har du en mere generel forespørgsel, så ring tlf. 6556 0100 eller skriv til messe@occ.dk