Big Bang er Danmarks største naturfagskonference og messe for alle der underviser, formidler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

På konferencen mødes op til 1000 deltagere til to udviklende og overraskende dage med relevante keynotespeakers, summende messestemning, inspirerende værksteder og konkrete ideer til fornyelse af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag.

Big Bang-konferencen er for alle, der underviser, udvikler eller forsker inden for det naturfaglige og naturvidenskabelige felt:

  • Undervisere i naturfaglige fag i grundskolen, såvel indskoling, mellemtrin som udskoling
  • Undervisere i naturvidenskabelige fag på gymnasier og andre ungdomsuddannelser
  • Undervisere på de videregående uddannelser i naturfag på alle niveauer
  • Formidlere og udviklere af undervisning inden for området, f.eks. på forlag, museer, science-centre eller naturskoler.

Vi vender tilbage hvert år

Big Bang er en årligt tilbagevendende konference.

Læs mere om konferencen her!